Om föreingen

Lite historik kring Folkets Hus Hofors.

Hoforsarbetare bildade Hofors Folkets Husförening den 28 oktober 1906. Föreningens första uppgift var att köpa ett markområde för att kunna uppföra ett hus. 1909 invigdes huset och kallades Paviljongen. Huset användes som samlingspunkt och för fackföreningsmöten.

Den första dansbanan byggdes 1918.

En sommarteater uppfördes 1919, en enkel träbyggnad. Byggnationen kallades för Vansinnet, den ansågs för propert byggd. Åskådarplatserna                            var under bar himmel (publiken fick tak 1934). Sommarteatern står fortfarande kvar och används. Den har byggts på i olika omgångar. I Folkets Park anordnas idag allt från musikarrangemang, grillkvällar, drive-in bio, tivoli och EPA-träffar.  

Redan 1928 hade man insett att man växt ur sina lokaler, men det tog 10 år att planera och spara till ett nybygge. På våren 1938 revs den första Folkets Husbyggnaden, ett nytt hus uppfördes som invigdes 1939.

1981 eldhärjades Folkets Hus med stora skador på byggnaden. Efter återuppbyggnaden stod huset invigningsklart 1986 med i stort sett samma utseende som före branden.

Idag är Folkets Hus ett levande hus och mötesplatsen för alla åldrar. Huset är fyllt av studier, olika nöjes- och kulturarrangemang, mötes och konferensverksamhet.

Biografen digitaliserades 2013. Kommersiell film visas varje vecka med hjälp av ideella krafter. PRO har många av sina aktiviteter och sammankomster i huset tillsammans med många andra föreningar. Den största fasta hyresgästen är ABF.