Värdegrund

OM FÖRENINGEN

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Folket Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten.

Idé

Hofors Folkets Husförening ska skapa möjligheter för demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för Hofors kommuns medborgare, där medborgarnas delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.

Folkets Hus är en centralt placerad mötesplats med hög tillgänglighet och synlighet för kultur och lärande. Ett kultur, upplevelse- och bildningscentrum med flexibla ytor där många olika aktiviteter kan pågå samtidigt och skapa synergier mellan föreningsliv, medborgare och besökare. Här ska alla kunna mötas, utvecklas och växa som människor utifrån vars och ens förutsättningar.

VISION

Folkets Hus – Möjligheternas mötesplats.
Tillsammans förverkligar vi drömmar!

– Alla har rätt till sina drömmar.
Familjen som kommer till ett nytt land, sångerskan på operascenen, barnet som upptäcker böcker, paret som svävar ut i en dans, filmaren som lär sig redigera, pensionärsföreningen som organiserar en resa, hiphopgruppen som repar inför sin första spelning, aktivisten som verkar för solidaritet och rättvisa villkor.

Vi kämpar tillsammans för rätten till glädje, liv och drömmar. För rätten att påverka och forma vår gemensamma framtid. Vi skapar mötesplatser för kultur, bildning och organisering.