Styrelsen

Styrelsen 2023:

Åke Bengtsson (Ordförande) – ake.harry.bengtsson@gmail.com
Stefan Edlund (Vice Ordförande)
Carina Rehn
Diana Blomgren
Tiina Kauppi
Anita Drugge
Tommy Lindén

Ersättare:

Sören Bergqvist
Anna Jensen-Naatikka
Pontus Lundin
Gunilla Kilström
Anna-Lena Holmstrand